متن های انگیزشی انگلیسی

کنکوراز

https://konkurase.ir/

متن های انگیزشی انگلیسی

تنها راه تموم کردن، شروع کردنه👌نبینم هنوز توی شروع کار مردد باشی🙈شروع کن و منتظر فراهم شدن شرایط نباش. شروع رو به شنبه موکول نکنید...✴️♨️تقویم افراد موفق، جمعه نداره. همه ش شنبه ست! هر زمانی رو که برا

تنها راه تموم کردن، شروع کردنه👌نبینم هنوز توی شروع کار مردد باشی🙈شروع کن و منتظر فراهم شدن شرایط نباش. شروع رو به شنبه موکول نکنید...✴️♨️تقویم افراد موفق، جمعه نداره. همه ش شنبه ست! هر زمانی رو که برا

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
انگیزشی2-تنها راه تموم کردن، شروع کردنه
توضیحات :

تنها راه تموم کردن، شروع کردنه👌
نبینم هنوز توی شروع کار مردد باشی🙈
شروع کن و منتظر فراهم شدن شرایط نباش.
شروع رو به شنبه موکول نکنید...✴️
♨️تقویم افراد موفق، جمعه نداره. همه ش شنبه ست!
هر زمانی رو که برای شروع تعیین کردی، قطعاً اشتباهه. 🕑 اگه درست بود، دقیقاً باید همون لحظه شروع می کردی...😎

تصویر انگیزشی موفقیت در کنکور سراسری

مشاهده سایر تصاویر انگیزشی

با کنکوراز ، کنکورت رو تجزیه کن😉

مشاهده فایل گزارش خرابی : 5