انگیزشی1-قهرمان زندگیِ خودت باش

کنکوراز

http://konkurase.ir/

انگیزشی1-قهرمان زندگیِ خودت باش

🌀قهرمان زندگیِ خودت باش...اگه همه ی دنیا پشتت باشن ولی خودت نخوای، هیچ اتفاقی نمیوفته. اما همه ی اتفاقات دنیا هم بر علیه ت باشه، اگه تو بخوای، به هدف بزرگت میرسیمردانه بجنگ و از مشکلات فرار نکن💪 مش

🌀قهرمان زندگیِ خودت باش...اگه همه ی دنیا پشتت باشن ولی خودت نخوای، هیچ اتفاقی نمیوفته. اما همه ی اتفاقات دنیا هم بر علیه ت باشه، اگه تو بخوای، به هدف بزرگت میرسیمردانه بجنگ و از مشکلات فرار نکن💪 مش

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
انگیزشی1-قهرمان زندگیِ خودت باش
توضیحات :

🌀قهرمان زندگیِ خودت باش...
اگه همه ی دنیا پشتت باشن ولی خودت نخوای، هیچ اتفاقی نمیوفته.
اما همه ی اتفاقات دنیا هم بر علیه ت باشه، اگه تو بخوای، به هدف بزرگت میرسی
مردانه بجنگ و از مشکلات فرار نکن💪

تصویر انگیزشی موفقیت در کنکور

مشاهده سایر تصاویر انگیزشی

با کنکوراز ، کنکورت رو تجزیه کن😉

مشاهده فایل گزارش خرابی : 4
لینک اخبار سینما

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

لینک 250 فیلم برتر

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

لینک نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان