مقایسه فهمیدن و حفظ کردن

کنکوراز

https://konkurase.ir/

مقایسه فهمیدن و حفظ کردن

💢 《 تفاوت حفظ کردن و یادگیری》🎯 معنای یادگیری و حفظ کردن، انتخاب بین آنها و راهکار رتبه های برتر چیکار کنیم که درس ها رو بهتر یاد بگیریم؟! 👈دومین قسمت از سری " کاتالیز کنکور" محمدجعفر اثناعشریمشاهده

💢 《 تفاوت حفظ کردن و یادگیری》🎯 معنای یادگیری و حفظ کردن، انتخاب بین آنها و راهکار رتبه های برتر چیکار کنیم که درس ها رو بهتر یاد بگیریم؟! 👈دومین قسمت از سری " کاتالیز کنکور" محمدجعفر اثناعشریمشاهده

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
مقایسه فهمیدن و حفظ کردن
توضیحات :

💢 《 تفاوت حفظ کردن و یادگیری》
🎯 معنای یادگیری و حفظ کردن، انتخاب بین آنها و راهکار رتبه های برتر


چیکار کنیم که درس ها رو بهتر یاد بگیریم؟!

👈دومین قسمت از سری " کاتالیز کنکور"


محمدجعفر اثناعشری

مشاهده به صورت فایل تصویری:

 

کانال درسی تلگرام

مشاهده فایل گزارش خرابی : 25