نکات ترکیبی شیمی کنکور

کنکوراز

http://konkurase.ir/

نکات ترکیبی شیمی کنکور

شیمی11 فصل2,شیمی یازدهم,نکته تستی شیمی کنکور,رتبه برتر,رتبه برتر کنکور,نکات شیمی کنکور,نکات شیمی یازدهم,نکات ترکیبی شیمی نظام جدید,نکات ترکیبی شیمی کنکور,

شیمی11 فصل2,شیمی یازدهم,نکته تستی شیمی کنکور,رتبه برتر,رتبه برتر کنکور,نکات شیمی کنکور,نکات شیمی یازدهم,نکات ترکیبی شیمی نظام جدید,نکات ترکیبی شیمی کنکور,

جدید ترین مطالب سایت

Last posts
نکات تست خیز مولکول کلسترول در کنکور
توضیحات :

✴️نکات تست خیز مولکول کلسترول✴️

✅فرمول مولکولی آن C27H46O است.

✅یک گروه عاملی هیدروکسیل و یک پیوند دوگانه کربن-کربن در ساختار آن دیده می شود.

✅کلسترول یک الکل سیرنشده حلقوی غیرآروماتیک است.(⚠️دقت کنید⚠️حلقه آروماتیک در ساختارش وجود ندارد)

✅چهار نوع پیوند یگانه بین اتم ها وجود دارد که شکستن پیوند C-C راحت تر و شکستن پیوند O-H از بقیه سخت تر است.

✅در کلسترول بخش ناقطبی خیلی بزرگتر از قطبی است و بخش ناقطبی بر قطبی غلبه می کند درنتیجه مولکول در آب محلول نیست.

✅یکی از مواد آلی موجود در غذاهای جانوری است که مقدار اضافی آن در دیواره رگ ها رسوب می کند و این فرآیند منجر به گرفتگی رگ ها و سکته می شود.

✅توجه داشته باشید که کلسترول نوعی هیدروکربن به حساب نمی آید چون علاوه بر کربن و هیدروژن، اکسیژن نیز دارد.


🎗علی فرمان زاده🎗

مشاهده فایل گزارش خرابی : 20